• Να εντοπίσετε και να χρωματίσετε με πράσινο τις λέξεις που περιέχουν το γράμμα Κ,κ.
  • Να συμπληρώσεις τα κενά των λέξεων με το γράμμα που λείπει.
  • Να δημιουργήσεις τις δικές σου λέξεις που ξεκινούν από Κ.
  • Να γράψεις ονόματα ζώων που περιέχουν το γράμμα Κ.
  • Να εντοπίσεις και να διορθώσεις τα λάθη των λέξεων.