Εκπαιδευτικό υλικό για το Γυμνάσιο


Ένα βιβλίο για τη δημιουργία παιχνιδιών στο Scratch

Ένα ηλεκτρονικό βιβλίο (το οποίο όπως αναφέρουν οι δημιουργοί του ήταν αποτέλεσμα συνεργασίας σε πλαφόρμα wiki) με πλούσιο υλικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διδασκαλία του περιβάλλοντος Scratch.

Το Διαδραστικό βιβλίο του μαθητή
Σε κάθε κεφάλαιο του Γυμνασίου υπάρχουν παρουσιάσεις και δραστηριότητες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στην αντίστοιχη διδασκαλία.

Εκπαιδευτική Τηλεόραση
Υπάρχουν αρκετά εκπαιδευτικά βίντεο που αναφέρονται σε ενότητες της ύλης του Γυμνασίου (όπως Λειτουργικά Συστήματα, Πολυμέσα, Υγεία και Ασφάλεια κ.α.)

Το βιβλίο Πληροφορικής του Γυμνασίου
Μια σχετικά παλιά ιστοσελίδα των συγγραφέων του βιβλίου Πληροφορικής για το Γυμνάσιο. Έχει διαφάνειες που μπορεί να χρησιμοποιηθούν από τον καθηγητή και βασίζονται στην ύλη του βιβλίου. Επίσης υπάρχουν σχετικά καλές αναφορές και ασκήσεις για το Micro Words Pro το οποίο χρησιμοποιείται για τη διδασκαλία της Logo.

To ιστορικό site το Στέκι των Πληροφορικών για το Γυμνάσιο. Υπάρχουν πλήθος από θέματα και για τις τρεις τάξεις του Γυμνασίου.

Διάφορες ιστοσελίδες με υλικό για το Γυμνάσιο.