Χώρος Ανάρτησης Υλικού Διδασκαλίας Πληροφορικής στο Δημοτικό

Εισαγωγικό άρθρο για τι είναι και πως λειτουργούν τα wikis. Προτάσεις για την "Παιδαγωγική αξιοποίηση των wikis από εκπαιδευτικούς "

Βιντεοοδηγίες για τη χρήση του wikispaces

Υλικό

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων (ΕΑΕΠ)
Ένας αναλυτικός οδηγός για τον εκπαιδευτικό που θα διδάξει πληροφορική στο Δημοτικό. Περιλαμβάνει οδηγίες για όλα τα βήματα της διδασκαλίας (παιδαγωγική προσέγγιση, θεωρίες μάθησης, διδακτικά σενάρια, δραστηριότητες και λογισμικά ανά τάξη) - Από την Ιστοσελίδα του Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Υλικό για το μάθημα των ΤΠΕ από τα πιλοτικά Δημοτικά Σχολεία (πρόγραμμα σπουδών και οδηγός εκπαιδευτικού). Είναι πιο αναλυτικά σε σχέση με αυτό του ΕΑΕΠ και περιέχουν πολλές και λεπτομερείς προτάσεις διδασκαλίας.

Υλικό από την ομάδα υποστήριξης του μαθήματος

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Κοινότητα Εκπαιδευτικών για τη Διδασκαλία της Πληροφορικής
Ένας ιστότοπος με περιεχόμενο για όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, και για το δημοτικό.

Φωτόδεντρο > Μαθησιακά Αντικείμενα
Είναι το Πανελλήνιο Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων, στα πλαίσια του Ψηφιακού Σχολείου. Ο Εκπαιδευτικός μπορεί να χρησιμοποιήσει προγράμματα όπου τεκμηριώνονται πλήρως. Μπορεί να αναζητήσει εργαλεία μα βάση Βαθμίδα Εκπαίδευσης, Θεματική περιοχή κλπ

Πρόγραμμα πειραματικής διδασκαλίας των υπολογιστών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Η ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

ΕΛ/ΛΑΚ για την Εκπαίδευση
Ελεύθερο Λογισμικό & Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα για την εκπαίδευση

από εκπαιδευτικούς

Wiki από την επιμόρφωση εκπαιδευτικών καθηγητών Πληροφορικής που διδάσκουν στα πιλοτικά Δημοτικά σχολεία

Wiki με μέλη εκπαιδευτικούς που δίδαξαν το μάθημα ΤΠΕ στα ΕΑΕΠ δημοτικά του Β. Αιγαίου

Προτάσεις για τα ΕΑΕΠ Δημοτικά


Σε κάποιες περιπτώσεις προτείνεται η αξιοποίηση υλικού από άλλα διδακτικά αντικείμενα προκειμένου να επιτευχθούν κυρίως στόχοι του μαθήματος ΤΠΕ, αλλά και άλλων μαθημάτων.

Masti από το σύλλογο εκπαιδευτικών Πληροφορικής Χίου

download διανομή

sxolinux
LINUX για τους μαθητές του Δημοτικού !

Και για να είμαστε σύμφωνοι με τις επιταγές της εποχής παραθέτουμε έρευνα της Unesco σχετικά με τη χρήση των ΤΠΕ στα δημοτικά

Η παρουσίαση μας