1. Διαθεματική άσκηση στην ιστορία, όπου μπορούμε να παραθέτουμε πηγές προς επεξεργασία και σχολιασμό από τις διάφορες ομάδες.
  2. παράθεση κειμένου μη ορθογραφημένο με δυνατότητα διόρθωσης από όλες τις ομάδες μαθητών