Πλεονεκτήματα wiki

Τα wiki φέρουν το δυναμικό της συμπλήρωσης, βελτίωσης και της προσθήκης νέων συνεργατικών διαστάσεων και ερευνητικών υπηρεσιών που υπάρχουν σήμερα. Προσφέρει μοναδική και ισχυρή ανταλλαγή πληροφοριών και δυνατότητες συνεργασίας. Επίσης, παρέχει το πλεονέκτημα να μειωθεί η τεχνική ικανότητα που απαιτείται για να χρησιμοποιηθούν αυτές οι δυνατότητες επιτρέποντας τους να επικεντρώνονται στην αποστολή πληροφοριών οι ίδιοι και τη συνεργατική με λίγα εμπόδια παράδοσης.
Συγκεκριμένα:
 • ο καθένας μπορεί να συμμετέχει στη σύνταξη-διόρθωση του περιεχομένου
 • ευκολία στην εκμάθηση και χρήση
 • εξοικονόμηση χρόνου στην έκδοση και την ανανέωση του περιεχομένου
 • δυνατότητα συνεργασίας στο ίδιο έργο ανθρώπων που βρίσκονται σε διαφορετικά μέρη του πλανήτη
 • το λογισμικό κρατάει στοιχεία για κάθε τροποποίηση που γίνεται και η επαναφορά μιας προηγούμενης έκδοσης κάποιου άρθρου αποτελεί μια απλή διαδικασία
 • διευρύνει την πρόσβαση στις διαδικτυακές εκδόσεις και για χρήστες με περιορισμένες τεχνολογικές γνώσεις
 • εικονική συνεργασία φοιτητών, επαγγελματιών, κλπ
 • Tο γεγονός ότι υπάρχουν τόσες δυνατότητες στα wiki και τόσες πολλές ελευθερίες και ανοιχτές πηγές μπορεί να είναι υπεύθυνο για την εκρηκτική του ανάπτυξη.
 • Διαμορφώνει μεταξύ των μαθητών σχέσεις συνεργασίας και συντελεί στην ανάπτυξη διαπροσωπικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων.
 • Μπορεί να οδηγήσει στη βελτίωση των δεξιοτήτων συγγραφής κειμένων και σε βελτίωση των δεξιοτήτων κριτικής σκέψης.
 • Υπάρχει η δυνατότητα αυτόματης αποστολής ειδοποιήσεων (email) για κάθε αλλαγή που γίνεται.