Εκπαιδευτικό Υλικό για τη Διδασκαλία της Πληροφορικής στο Λύκειο


Computer Science Field Guide: Ένα on-line βιβλίο (υπό διαρκή επέκταση) για τα νέα μαθήματα Πληροφορικής στη Νέα Ζηλανδία. Μια ελκυστική άποψη για το πως θα έπρεπε να διδάσκεται ένα μάθημα Πληροφορικής γενικής παιδείας, από τους δημιουργούς του CS Unplugged.

Computing at School (Resources): Η κοινότητα της βρετανικής οργάνωσης Computing at School δημιουργεί και διαθέτει πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό, ειδικά για τα νέα μαθήματα Πληροφορικής που εισάγονται στο Αγγλικό πρόγραμμα σπουδών. Χρειάζεται εγγραφή για να έχει κανείς πλήρη πρόσβαση σε όλο το υλικό.

Exploring Computer Science: Ένα πολύ αξιόλογο (και πληρέστατο) πρόγραμμα σπουδών για την Πληροφορική.

Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Χίου: Εκπαιδευτικό υλικό από τους πυρηνοκίνητους καθηγητές Πληροφορικής της Χίου. Περιλαμβάνει το δημοφιλές "Πηγές για την Πληροφορική στην Εκπαίδευση" (που είναι σχετικό με το αντικείμενο αυτής της σελίδας) και πολλά άλλα.

Ο διερμηνευτής της Γλώσσας, ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για τη διδασκαλία του ΑΕΠΠ