ΧΡΗΣΗ WIKI Γ'-Δ'  • Παραγωγή γραπτού λόγου: Τους δίνουμε την αρχή της ιστορίας και ο κάθε μαθητής συνεχίζει την ιστορία, προσθέτοντας κι ένα κομμάτι.

  • Δημιουργία σκελετού- συγγραφής ιδεών για την παραγωγή γραπτού λόγου, μέσω της συζήτησης.

  • Ασκήσεις ορθογραφίας π.χ. δίνουμε ένα κείμενο με λάθη και ο κάθε μαθητής διορθώνει κάποιο απ'αυτά.

  • Ασκήσεις συμπλήρωσης κενών, γραμματικές ασκήσεις

  • Δημιουργία και επίλυση προβλημάτων: π. χ. Ένας μαθητής δημιουργεί ένα πρόβλημα, κάποιος άλλος το λύνει και οι άλλοι προτείνουν εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης.

  • Με τη λειτουργία του ιστορικού, οι μαθητές μπορούν να ανατρέχουν σε προηγούμενες εργασίες βοηθητικά.